PMP- PMI ODAKLI PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMIMIZ 16 EYLÜL’DE BAŞLIYOR | MMO İstanbul Eğitim Birimi

Ana Sayfa / Haberler / PMP- PMI ODAKLI PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ SERTİFİKA PROGRAMIMIZ 16 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

 

Tarih: 16 Eylül 2017 Cumartesi- Pazar Günleri (09:00-17:00)

Süre: 6 Gün – 40 Saat

MMO-TMMOB Üye Ücreti: 1200 TL + KDV, Dış Katılım Ücreti: 1500 TL+ KDV

Eğitmen: Murat DURUCU, Münip ÖBER, Cahit Ali BAYRAKTAR

Eğitim Yeri: MMO Kadıköy Temsilcilik- Anadolu Yakası Eğitim Merkezi

TÜM KATILIMCILARA PMBOK HEDİYE!

PMP – PMI ODAKLI PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ

SERTİFİKA PROGRAMI

Amaç: Proje Yönetimi Konusunda Derinlemesine Bilgi Sahibi Olarak Uzmanlaşmak İsteyen Katılımcılara, Uluslararası Kabul Görmüş PMI Metodolojisi Çerçevesinde Proje Yönetimi Süreçlerini, Bilgi Alanlarını, Proje Yönetim Standartlarını, Araç ve Tekniklerini, Detaylarıyla Aktarmayı ve Örnekler ile Uygulamayı Amaçlar.

Katılımcılar PMI’ ın PMP Sertifikasını Almak İçin, PMI’ ın Hazırladığı PMP Sınavına Girmek ve Başarılı Olmak Durumundadırlar. Bu Sertifika Programı, PMI Sınavına Giriş İçin Gerekli Olan Asgari 35 Saat Proje Yönetimi Eğitimi Almış Olmak Şartını Sağlamak İçin Geçerlidir.

İçerik:

Proje Yönetimi Metodolojisine Giriş
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Türkçe Versiyonu) Giriş
Sistem Tanımı
Proje – Operasyon
Proje nedir?
Proje Yönetimi nedir?
Program ve Portföy Tanımı
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi Ortamı
Aşamalı Olgunlaştırma
Proje Başarı Kriterleri
3 kısıt (maliyet- zaman çizelgesi- kapsam)
Çevresel faktörler
Proje Yönetimi Uygulamaları
Organizasyon Tipleri (Fonksiyonel, Matris and Proje Bazlı)
Paydaşlar, Roller ve Sorumluluklar
Proje Yönetimi Süreçleri
Başlangıç (Initiating)
Planlama (Planning)
Yürütme (Executing)
İzleme ve Kontrol (Monitoring & Controlling)
Kapanış (Closing)
Bilgi Alanları
Entegrasyon Yönetimi (Integration Management)
Kapsam Yönetimi (Scope Management)
Zaman Yönetimi (Time Management)
Maliyet Yönetimi (Cost Management)
Kalite Yönetimi (Quality Management)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management)
İletişim Yönetimi (Communication Management)
Risk Yönetimi (Risk Management)
Tedarik Yönetimi (Procurement Management)
Paydaş Yönetimi (Stakeholder Management)
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Proje Yönetimi Süreçleri ve Bilgi Alanlarını Eşleştirme
Proje Fazları
Proje Yaşam Döngüsü
Proje Yönetimi Metodolojisi
Örnek sınavlar
PMP Sınav ipuçları
Çalışma Planı

Kimler Katılabilir?

Her Sektörden Projelerin Paydaşları (Proje Sahipleri, Proje Sponsorları, Kullanıcılar, Proje Ekip Üyeleri, Proje Yöneticileri, Proje Liderleri, Yazılım Geliştiriciler, İş Analistleri, Tedarik Uzmanları, İnsan Kaynakları Uzmanları Vb.), Proje Yönetimi Konusunda Bilgi Edinmek İsteyenler.

Profesyonel Anlamda Proje Yönetimi Mesleğini / Uzmanlığını Yapmayı Amaçlayanlar ve PMP ya da CAPM Sertifikası Almak İsteyen Kişiler İçin Hazırlanmıştır.

Belgelendirme:

Sertifika: Programın Sonunda Yapılacak Sınavda Başarılı Olan Katılımcılara, % 90 Devam Koşulunu Sağlamaları Koşuluyla İngilizce ve Türkçe Sertifika Verilecektir.

Katılım Belgesi: Programın Sonunda Yapılacak Sınavda Başarısız Olan Katılımcılara, % 90 Devam Koşulunu Sağlamaları Koşuluyla Türkçe Katılım Belgesi Verilecektir.

 

Paylaş