VERİ MADENCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI | MMO İstanbul Eğitim Birimi

Ana Sayfa / Genel / VERİ MADENCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen Veri Madenciliği Sertifika Programı 11 Kasımda Anadolu Yakası Eğitim Merkezi / Kadıköy Temsilcilikte başlayacak.

Kayıt için tıklayınız. ( https://portal.mmoistanbul.org.tr/event-invitation.php?event-id=324 )

İletişim Tel: 0212 252 95 00 / 223

Eğitim Tarihleri: 11 Kasım, 18 Kasım, 25 Kasım, 02 Aralık, 9 Aralık 2017

Saat: 09:00-14:00

Ücret: 600 TL (MMO – TMMOB), 750 TL (DİĞER)

Eğitmen: Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat

EĞİTİM AMACI

Katılımcılara, öncelikle veri madenciliği ve büyük veri hakkında genel bir bilgi vermektir.

Bir veri madenciliği çalışmasına başlama, devamlılığını sağlama ve sonuçlarından en yüksek faydayı elde etme becerisi kazanmaları için bir alt yapı oluşturmaktır.

İş ve bilim dünyasında yığılan verinin hacmi hızla artmaktadır. Yığınlar halindeki verinin analizi ve yorumlanması ise gittikçe güçleşmektedir. Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler verinin depolanmasını kolaylaştırmaktadır.

Veri tabanlarında depolanan verinin, düzenlenip, kolay erişilebilir hale getirilmesi, geleceğe yönelik tahminlerin yapılabilmesi için analiz edilip, yorumlanması, yönetici ve diğer çalışanların hizmetine sunulması aşamaları Veri Madenciliğinin işidir.

Veri Madenciliği işleri, veriden hareketle, hızlı ve zamanında bilgi ve özbilgiye (birikim) ulaşma ilkesine dayanır. Tıp, finans, sağlık, sigorta, pazarlama alanlarında ve daha pek çok sektörde gün geçtikçe Veri Madenciliğine olan ihtiyaç artmaktadır. Her alanda hızlı, doğru ve zamanında elde edilen veri ve bilgi ile verilecek kararlar rekabet açısından da büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan hızla yayılan Dördüncü Sanayi Devriminin rüzgarları, Büyük Veri ve Analizini son derece kritik hale getirmektedir. Firmalar ve Kurumlar bilişim ve iletişim teknolojilerinin olanaklarından fayda sağlama amaçları doğrultusunda hedefler geliştirmektedir ve gittikçe veri analizi donanımına sahip kadrolar oluşturmaktadır.

Bu hedeflere yönelik olarak, Veri Madenciliği seminerleri kapsamında verilerin analize hazırlanması süreçlerini veri özellikleri ile açıklamaktır. En yaygın olarak uygulanan veri madenciliği tekniklerinin özellikleri ve çözümledikleri sorun alanları ile analiz aracı olarak kullanılabilen yazılımlar hakkında bilgi aktarmaktır.

Açık kaynak kodlu bir yazılım olan R programı da pek çok profesyonel yazılım tarafından benimsenmekte ve kullanımı için gerekli adaptasyonlar sağlanmaktadır. Veri Madenciliği Seminerleri kapsamında, katılımcı profili ve isteği doğrultusunda R programı ile uygulamalar da yapılacaktır.

İÇERİK

Hafta 1:

· Büyük Veri ve Özellikleri

  • Veri Madenciliği ve İlgili Kavramlar

Hafta 2:

· Veri Türleri

· İstatistiki Perspektif

· Veri Madenciliği Ön Aşamaları: Veri hazırlama

· R programına giriş.

Hafta 3:

· Sınıflandırma Teknikleri

· Karar Ağaçları

· Yapay Sinir Ağları

· Risk belirleme ve riskli birimlerin belirlenmesi

· Anomali – Sahtekarlık Tahminleri

· R programı ile uygulamalar

Hafta 4:

· Kümeleme Yöntemleri

· Hiyerarşik Algoritmalar

· Hiyerarşik Olmayan Algoritmalar

· K-ortalamalar Yöntemi

· Müşteri Segmentasyonu uygulamaları

· R programı kullanımı

Hafta 5:

· Birliktelik Kuralları

· Pazar Sepeti Analizi

· Müşteri İlişkileri Yönetimi alanında uygulamalar

· R programı kullanımı

Veri-Madenciligi-Seminer_2017

 

Paylaş