Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi | MMO İstanbul Eğitim Birimi
 

 BELGELENDİRME PROGRAMININ AMACI

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı olarak görev yapacak olan Isı Yalıtımı-Isıtma Tesisatı-Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi sahibi üyelerimizin binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi ve çevrenin korunması, binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi konularında bilgilendirilmelerini ve bu alanda çalışabilmeleri için belgelendirilmelerini sağlamaktır.

 EĞİTİM İÇERİĞİ

Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği
Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemi
BEP-TR Yazılım Programı

EĞİTİM SÜRESİ

18 Saat (6 Saat teorik ve 12 Saat uygulama)

KATILIMDA ARANACAK ŞARTLAR

Isı Yalıtımı – Isıtma Tesisatı – Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi sahibi olmak
Üye Ödenti Borcu Olmamak
Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

İmzalı EKB Uzmanı Kayıt Formu ekinde:
Diploma / Mezuniyet Belgesi (onaylı örneği)
3 adet fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Oda üye kimlik kartı fotokopisi
Belgelendirme ücreti ödenti makbuzu
Isı Yalıtımı – Isıtma Tesisatı – Sıhhi Tesisat alanlarında o yıl için onaylanmış SMM Büro Tescil Belgesi

DEVAM ZORUNLULUĞU

Tebliğ uyarınca eğitim programının en az 16 saatine devam edilmesi gerekmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ

300 TL

 

Paylaş