Lpg Yetkili Teknik Personel Ve Lpg Yetkili İşletme Personeli | MMO İstanbul Eğitim Birimi
 

Lpg Yetkili Teknik Personel Ve Lpg Yetkili İşletme Personeli
Amaç ve Dayanak: LPG sektöründe görev yapan personelin bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarının geliştirilmesine, LPG’nin sürekli, kaliteli, ucuz, güvenli olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kamu yararı esas alınarak tüketicinin kullanımına sunulmasına katkıda bulunmak. Ayrıca, “meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek” Odamız amaç maddelerinden biridir.

5307 sayılı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları ( LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 15. maddesi ve 7 Ocak 2006 tarih ve 26046 sayılı resmi gazetede yayımlanan “LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği” ile 25 Mart 2006 tarih ve 26119 sayılı resmi gazetede yayımlanan “LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği” ne göre LPG piyasasında görev yapan; sorumlu müdür, tanker şoförleri, dolum personeli, tüp dolum personeli, tüp dağıtım araçlarının şoförleri ve tüp dağıtım personeli, tanker dolum personeli, test ve muayene elemanları ve otogaz LPG dolum personeli, pompacılar ile tesisat, projelendirme ve imalatında görev alan diğer personelin eğitim ve belgelendirilmesi zorunluluğu hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede Şubemizde, LPG piyasasında görev yapan personele yönelik olarak, çalışma alanlarına göre sınıflandırılmış 6 ana başlıkta aşağıdaki eğitimler verilmektedir.

1)LPG DOLUM TESİSLERİ DOLUM ve BOSALTIM PERSONELİ detaylar için lütfen linki açınız.
2)LPG OTOGAZ İSTASYONU TASIT DOLUM PERSONELİ (POMPACILAR) detaylar için lütfen linki açınız.
3)LPG TAŞIMA PERSONELİ(TANKER ŞOFÖRÜ) detaylar için lütfen linki açınız.
4)LPG TEKNİK PERSONEL detaylar için lütfen linki açınız.
5)LPG TÜPÜ TEST ve MUAYENE PERSONELİ detaylar için lütfen linki açınız.
6)TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ detaylar için lütfen linki açınız.

SINAV VE BELGE:

Kurs sonunda yapılan sınav sonucu başarılı olan katılımcılara katıldığı kursun türüne göre “ LPG YETKİLİ PERSONEL BELGESİ” verilmektedir.

ÖDEME:

Kurs bedelinin tamamı kurs tarihinden önce Şubemiz veznesine veya T.İş Bankası Yenişehir 4218 5994210 nolu hesaba yatırılmalıdır (TR42 0006 4000 0014 2185 9942 10)
Katılım bedeline KDV dahildir.

KURS TARİHİ:

Kurslar kontenjan durumuna göre açılmaktadır.
Şubemiz katılımcıların toplanmasını organize ederek, belirlenen “kurs yeri ve tarihi” daha sonra tarafınıza bildirilmektedir.

İLGİLİ KANUN ve YÖNETMELİKLER:

LPG Piyasası Kanunu
LPG Piyasası Sorumlu Müdür Yönetmeliği
LPG Piyasası Eğitim Yönetmeliği

 

Paylaş