MYK Kapsamında Belgelendirme Programları | MMO İstanbul Eğitim Birimi
 

MYK NEDİR?
Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği bir sistemdir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu; 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı kanun olarak T.B.M.M. de kabul edilmiştir.
• 5544 Sayılı MYK Kanunu’nun 2. Maddesine göre tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mimarlık (Avrupa Birliği’nde otomatik tanınma kapsamında yer alan meslekler), mühendislik mesleği ile en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler bu Kanunun kapsamı dışında olup bunların dışındaki tüm meslekler kapsamda yer almaktadır.
• Myk bünyesinde; 26 sektörde, toplam 655 Ulusal Meslek standardı yayınlanmış olup bunların 339 tanesinin ulusal yeterliliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir

Yakın Zamanlı Programa Bu Linkten Ulaşabilirsiniz.

Tmmob Makina Mühendisleri Odası

Myk Kapsamında Yapılabilen Belgelendirme Programları
Belgelendirme Programı

Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
Dozer Operatörü (Seviye 3)
Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)
Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3)
Greyder Operatörü (Seviye 3)
Kaynak Operatörü (Seviye 4)
Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3)
Plastik Kaynakçısı (Seviye 3)
Silindir Operatörü (Seviye 3)

MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Yönetim Kurulu 27.04.2016 tarihli ve 2016/23 sayılı kararı ile TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde Kuruluşla MYK arasında 16.05.2016 tarihinde yetkilendirme sözleşmesi imzalanarak, Kuruluş 13UY0145-3 Endüstriyel Taşımacı (Seviye 3) (Rev. No:01), 13UY0171-3 Kazıcı Yükleyici (Beko Loder) Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:02), 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4) (Rev. No:01), 11UY0026-3 Dozer Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0027-3 Silindir Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0028-3 Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0029-3 Greyder Operatörü (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0033-3 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:00), 11UY0034-3 Doğalgaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ve 09UY0001-3 Plastik Kaynakçısı (Seviye 3) (Rev. No:01) ulusal yeterliliklerinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir.
İletisim:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Katip Mustafa Çelebi Mh. İpek Sk. No: 9 Beyoğlu/İSTANBUL

Tel: 0212 2529500, 224  E-posta: egitim-istanbul@mmo.org.tr; kurslar-istanbul@mmo.org.tr

Bilgi ve Kayıt için:

 

Paylaş